Príspevky

Jankov vŕšok - hrad Uhrovec - Uhrovské Podhradie 4.6. 2022

Harmónia - Veľká homoľa - Harmónia 19.3.2021

Ukončenie roku TO 28.12. 2021

Siladická kotlíkovica 21.8. 2021